Zmluvy

NázovDátumTyp súboru
NázovDátumTyp súboru
15266 Zmluva ZO-2018A15266-1 (002)12. júna 2018Icon of 15266 Zmluva ZO-2018A15266-1 (002)
Zmluva - Adamkovic Auditor11. augusta 2017Icon of Zmluva - Adamkovic Auditor
CWS Boco - Abonentná Zmluva Zo Dňa 11.08.202019. augusta 2020Icon of CWS Boco - Abonentná Zmluva Zo Dňa 11.08.2020
CWS -boco Slovensko Sr O - Abonenntná Zmluva24. júna 2019Icon of CWS -boco Slovensko Sr O - Abonenntná Zmluva
Darovacia Zmluva č 2695- 20199. októbra 2019Icon of Darovacia Zmluva č 2695- 2019
Darovacia Zmluva ZML-3-63-2021-2304. novembra 2022Icon of Darovacia Zmluva ZML-3-63-2021-230
Dátové Centrum Obcí A Miest -zmluva O Pripojení K Informač11. decembra 2015Icon of Dátové Centrum Obcí A Miest -zmluva O Pripojení K Informač
Disig, A S Zmluva O Poskytovaní Dôveryhodnej Služby Vydávania C18. septembra 2019Icon of Disig, A S Zmluva O Poskytovaní Dôveryhodnej Služby Vydávania C
Dobrovoľná Požiarna Ochrana SR Zmluva č 1422 033 O Poskytnutí Dotácie Z Prostriedkov DPO SR29. apríla 2022Icon of Dobrovoľná Požiarna Ochrana SR Zmluva č 1422 033 O Poskytnutí Dotácie Z Prostriedkov DPO SR
Dodatok č.1 K Zmluve O Dielo29. septembra 2015Icon of Dodatok č.1 K Zmluve O Dielo
Dodatok č 1 Eva Michalíková5. januára 2023Icon of Dodatok č 1 Eva Michalíková
Dodatok č 1 Fidesová Zuzana5. januára 2023Icon of Dodatok č 1 Fidesová Zuzana
Dodatok č 1 Hrnčár Juraj16. januára 2023Icon of Dodatok č 1 Hrnčár Juraj
Dodatok č 1 K Poistnej Zmluve 2407133130 Rekonštrukcia sociálnych zariadení KD27. februára 2020Icon of Dodatok č 1 K Poistnej Zmluve 2407133130 Rekonštrukcia sociálnych zariadení KD
Dodatok č 1 K Všeobecne Záväznému Nariadeniu č 2 20191. júna 2020Icon of Dodatok č 1 K Všeobecne Záväznému Nariadeniu č 2 2019
Dodatok č 1 Kristína Pavlovičová5. januára 2023Icon of Dodatok č 1 Kristína Pavlovičová
Dodatok č 1 Marek Hrnčár A Denisa Pichlerová5. januára 2023Icon of Dodatok č 1 Marek Hrnčár A Denisa Pichlerová
Dodatok č 1 Martin Pavlák5. januára 2023Icon of Dodatok č 1 Martin Pavlák
Dodatok č 1 SUCHOMER5. augusta 2019Icon of Dodatok č 1 SUCHOMER
Dodatok č 1 Tomáš Pavlovič 665. januára 2023Icon of Dodatok č 1 Tomáš Pavlovič 66
Dodatok č 10 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM7. apríla 2021Icon of Dodatok č 10 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM
Dodatok č 12 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM29. apríla 2021Icon of Dodatok č 12 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM
Dodatok č 13 K Zmluve O Poskytovaní Služieb O Poskytovaní MOM3. mája 2021Icon of Dodatok č 13 K Zmluve O Poskytovaní Služieb O Poskytovaní MOM
Dodatok č 2 - K Zmluve O Vývoze Odpadových Vôd Zo žumpyzo Dňa20. decembra 2019Icon of Dodatok č 2 - K Zmluve O Vývoze Odpadových Vôd Zo žumpyzo Dňa
Dodatok č 2 K Zmluve O Zabezpečení Systému Združeného Nakladan26. marca 2019Icon of Dodatok č 2 K Zmluve O Zabezpečení Systému Združeného Nakladan
Dodatok č 3 K Zmluve O Poskytovaní Služieb (MOM)22. februára 2021Icon of Dodatok č 3 K Zmluve O Poskytovaní Služieb (MOM)
Dodatok č 3 K Zmluve O Zabezpečení Systému Združeného Nakladan24. marca 2020Icon of Dodatok č 3 K Zmluve O Zabezpečení Systému Združeného Nakladan
Dodatok č 4 K Zmluve O Poskytovaní Služieb(MOM)22. februára 2021Icon of Dodatok č 4 K Zmluve O Poskytovaní Služieb(MOM)
Dodatok č 5 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM26. februára 2021Icon of Dodatok č 5 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM
Dodatok č 6 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM17. marca 2021Icon of Dodatok č 6 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM
Dodatok č 7 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM17. marca 2021Icon of Dodatok č 7 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM
Dodatok č 8 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM22. marca 2021Icon of Dodatok č 8 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM
Dodatok č 9 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM7. apríla 2021Icon of Dodatok č 9 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM
Dodatok č L K Zmluve O Dielo ČOV7. decembra 2021Icon of Dodatok č L K Zmluve O Dielo ČOV
Dodatok č.1 2019 O Zmluve O Poskytovaní Sociálnych Služieb19. februára 2019Icon of Dodatok č.1 2019 O Zmluve O Poskytovaní Sociálnych Služieb
Dodatok č.1 K Poistnej Zmluve č 2407443756 OÚ, KD ,DS,MŠ, ČS15. júna 2020Icon of Dodatok č.1 K Poistnej Zmluve č 2407443756 OÚ, KD ,DS,MŠ, ČS
Dodatok č.1 K Zmluve č O Poskytovaní Služieb č 1 2019 ES18. decembra 2019Icon of Dodatok č.1 K Zmluve č O Poskytovaní Služieb č 1 2019 ES
Dodatok č.1 K Zmluve O čistení žumpy A Odpadových Vôd Zo žumpy14. apríla 2022Icon of Dodatok č.1 K Zmluve O čistení žumpy A Odpadových Vôd Zo žumpy
Dodatok č.1 K Zmluve O Poskytnutí Nenávratného Finančného Príspevku č19. februára 2019Icon of Dodatok č.1 K Zmluve O Poskytnutí Nenávratného Finančného Príspevku č
Dodatok č.1 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM2. februára 2021Icon of Dodatok č.1 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM
Dodatok č.1 K Zmluve O Vykonaní Prác Na úseku Bezpečnosti Práce A Ochrany Pred Požiarmi8. novembra 2022Icon of Dodatok č.1 K Zmluve O Vykonaní Prác Na úseku Bezpečnosti Práce A Ochrany Pred Požiarmi
Dodatok č.1 K Zmluve O Zabezpeční Systému Nakladania S Odpadm12. júna 2018Icon of Dodatok č.1 K Zmluve O Zabezpeční Systému Nakladania S Odpadm
Dodatok č.1 K ZoD- KD15. decembra 2016Icon of Dodatok č.1 K ZoD- KD
Dodatok č.11 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM13. apríla 2021Icon of Dodatok č.11 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM
Dodatok č.2 K Zmluve S Nakladaním S Odpadmi . - NATUR PACK26. februára 2019Icon of Dodatok č.2 K Zmluve S Nakladaním S Odpadmi . - NATUR PACK
Dodatok K Zmluve č S22H100065 O Zvoze A Skládkovaní Odpadu7. decembra 2022Icon of Dodatok K Zmluve č S22H100065 O Zvoze A Skládkovaní Odpadu
My Projekt -Dodatok K Zmluve O Dielo č 214 -201724. júna 2019Icon of My Projekt -Dodatok K Zmluve O Dielo č 214 -2017
Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb Slovak Telekom15. októbra 2021Icon of Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb Slovak Telekom
Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb Zo Dňa 26.01.202228. januára 2022Icon of Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb Zo Dňa 26.01.2022
Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb18. septembra 2019Icon of Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb
Dodatok O Poskytnutí Ponuky E Partner ZSE Energia19. augusta 2020Icon of Dodatok O Poskytnutí Ponuky E Partner ZSE Energia
Dodatok Ponuka E2. novembra 2015Icon of Dodatok Ponuka E
Dohoda K Zmenke22. októbra 2015Icon of Dohoda K Zmenke
Dohoda 01 2021 02 LESY SR20. októbra 2021Icon of Dohoda 01 2021 02 LESY SR
Dohoda č 00328. októbra 2015Icon of Dohoda č 003
Dohoda č 20 06 50J 125. februára 2020Icon of Dohoda č 20 06 50J 1
Dohoda č 200601213. decembra 2020Icon of Dohoda č 20060121
Dohoda O Fin Pomoci Obč Združenie Pokoj A Dobro HC12. augusta 2022Icon of Dohoda O Fin Pomoci Obč Združenie Pokoj A Dobro HC
Dohoda O Poskytovaní Zdravotnej Starostlivosti - DOS19. júla 2021Icon of Dohoda O Poskytovaní Zdravotnej Starostlivosti - DOS
Dohoda O Spolupráci Mesto PN A Obec Jalšové26. októbra 2021Icon of Dohoda O Spolupráci Mesto PN A Obec Jalšové
Dohoda O Ukončení Zmluvy č.1 2021 O Nájme Pozemku Matúš Mokoš29. apríla 2022Icon of Dohoda O Ukončení Zmluvy č.1 2021 O Nájme Pozemku Matúš Mokoš
Dohoda O Ukončení Zmluvy č.12020 O Odbornom Výkone Prevádzky Verejného Vodovodu29. apríla 2022Icon of Dohoda O Ukončení Zmluvy č.12020 O Odbornom Výkone Prevádzky Verejného Vodovodu
Dohoda O Ukončení Zmluvy O Dielo Zo Dňa 12.07.202124. októbra 2022Icon of Dohoda O Ukončení Zmluvy O Dielo Zo Dňa 12.07.2021
Dohoda O Ukončení Zmluvy O Dodaní Tovarov Uzatvorenej Podľa § 269 . Dodanie Bezdrôtových Prístupových Bodov Na Verejných Miestach Jalšovom14. októbra 2021Icon of Dohoda O Ukončení Zmluvy O Dodaní Tovarov Uzatvorenej Podľa § 269 . Dodanie Bezdrôtových Prístupových Bodov Na Verejných Miestach Jalšovom
Dohoda O Vydaní Blankozmenky23. októbra 2015Icon of Dohoda O Vydaní Blankozmenky
Dohoda O Zániku Zmluvy O účte A Súvisiach Zmlúv23. februára 2022Icon of Dohoda O Zániku Zmluvy O účte A Súvisiach Zmlúv
Fidelity S R O Dodatok č 4 ..28. februára 2022Icon of Fidelity S R O  Dodatok č 4 ..
Geofyzik ústav - Zmluva O Vzájomnej Spolupráci č 578 201110. mája 2017Icon of Geofyzik ústav - Zmluva O Vzájomnej Spolupráci č 578 2011
Grantový účet Prima Banka - Zmluva Net.29. januára 2019Icon of Grantový účet Prima Banka - Zmluva Net.
Zmluva o dodávke vody z VV do domácnosti Kukučka J.17. septembra 2020Icon of Zmluva o dodávke vody z VV do domácnosti Kukučka J.
Dohoda č. 20/06/0103016. októbra 2020Icon of Dohoda č. 20/06/01030
Zmluva o dielo - desinfekcia, dezinsekcia, deratizácia -Andrla P.20. októbra 2020Icon of Zmluva o dielo - desinfekcia, dezinsekcia, deratizácia -Andrla P.
Zmluva o zabezpečeni projektového manažmentu - Zintenzivnenie triedenia a zhodnocovania odpadov.22. októbra 2020Icon of Zmluva o zabezpečeni projektového manažmentu - Zintenzivnenie triedenia a zhodnocovania odpadov.
IMG 00019. novembra 2020Icon of IMG 0001
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)8. februára 2021Icon of Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)
Dodatok č. 4 Natur Pack.a.s25. februára 2021Icon of Dodatok č. 4 Natur Pack.a.s
Inofolist Jalšové Sociálne Zariadenia8. apríla 2019Icon of Inofolist Jalšové Sociálne Zariadenia
Inofolist Jalšové Vykurovanie8. apríla 2019Icon of Inofolist Jalšové Vykurovanie
Krycí List Rozpočtu- SO 017. decembra 2021Icon of Krycí List Rozpočtu- SO 01
Krycí List Rozpočtu SO 027. decembra 2021Icon of Krycí List Rozpočtu SO 02
Krycí List Rozpočtu SO 037. decembra 2021Icon of Krycí List Rozpočtu SO 03
Kupna Zmluva -Martin Antal A Erika Antalova, Ba26. marca 2021Icon of Kupna Zmluva -Martin Antal A Erika Antalova, Ba
Kupna Zmluva (003)6. júla 2017Icon of Kupna Zmluva (003)
Kupna Zmluva (003)25. októbra 2017Icon of Kupna Zmluva (003)
Kúpna Zmluva č 140 41 202227. januára 2023Icon of Kúpna Zmluva č 140 41 2022
Kúpna Zmluva -Mário Pavlovič A Vladimíra Pavlovičová 202220. mája 2022Icon of Kúpna Zmluva -Mário Pavlovič A Vladimíra Pavlovičová 2022
Kúpna Zmluva OU Jalšové-F Dovčík23. marca 2022Icon of Kúpna Zmluva OU Jalšové-F Dovčík
Kupna Zmluva Pelikan A Pelikanova18. septembra 2019Icon of Kupna Zmluva Pelikan A Pelikanova
Kúpna Zmluva -Pelikán Ján A Helena, 13. mája 2021Icon of Kúpna Zmluva -Pelikán Ján A Helena,
Kúpna Zmluva Pelikán Ján A Pelikánová Helena6. augusta 2020Icon of Kúpna Zmluva Pelikán Ján A Pelikánová Helena
Kupna Zmluva Pelikán10. júla 2019Icon of Kupna Zmluva Pelikán
Kúpna Zmluva - Roundup Klasik 20 L8. júna 2021Icon of Kúpna Zmluva - Roundup Klasik 20 L
Kúpna Zmluva-speedphone 11 Whiteč 992260527218. septembra 2019Icon of Kúpna Zmluva-speedphone 11 Whiteč 9922605272
Licenčná Zmluva 3 W Slovakia,s R O.30. augusta 2018Icon of Licenčná Zmluva 3 W Slovakia,s R O.
Licenčná Zmluva TOPSET19. júna 2017Icon of Licenčná Zmluva TOPSET
Mandátna Zmluva Na Zabezp Procesu VO- Tomík Richard7. februára 2016Icon of Mandátna Zmluva Na Zabezp Procesu VO- Tomík Richard
Miroslav Palica A Alena Palicová B D 211 Byt 1112. septembra 2019Icon of Miroslav Palica A Alena Palicová B D 211 Byt 11
Municipálny úver Univerzal č 26 001 239. januára 2023Icon of Municipálny úver Univerzal č 26 001 23
Náj Zmluva č. 216 KASZA Marek4. apríla 2019Icon of Náj Zmluva č. 216 KASZA Marek
Nájomná Zmluva B1 Tomáš Paulovič 202316. januára 2023Icon of Nájomná Zmluva B1 Tomáš Paulovič 2023
Nájomná Zmluva B2 Juraj Hrnčár A Daniela Kvíteková3. decembra 2021Icon of Nájomná Zmluva B2 Juraj Hrnčár A Daniela Kvíteková
Nájomná Zmluva B2 Mokošová Mária 20213. septembra 2021Icon of Nájomná Zmluva B2 Mokošová Mária 2021
Nájomná Zmluva B3 Patrik Bališ A Manželka30. júna 2022Icon of Nájomná Zmluva B3 Patrik Bališ A Manželka
Nájomná Zmluva B5 Glasnáková Nikola3. augusta 2021Icon of Nájomná Zmluva B5 Glasnáková Nikola
Nájomná Zmluva B5 Glasnáková Nikola19. júla 2022Icon of Nájomná Zmluva B5 Glasnáková Nikola
Nájomná Zmluva Beníková Margita 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Beníková Margita 2020
Nájomná Zmluva Bigas Branislav 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Bigas Branislav 2020
Nájomná Zmluva Burzíková Beata 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Burzíková Beata 2020
Nájomná Zmluva Burzíková Beata5. januára 2023Icon of Nájomná Zmluva Burzíková Beata
Nájomná Zmluva Denis Reinhardt 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Denis Reinhardt 2020
Nájomná Zmluva Dominik A Diana Sanftleben23. decembra 2020Icon of Nájomná Zmluva Dominik A Diana Sanftleben
Nájomná Zmluva František Cehlárik 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva František Cehlárik 2020
Nájomná Zmluva Hrnčár-Marek-201924. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Hrnčár-Marek-2019
Nájomná Zmluva Hrnčár Tibor 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Hrnčár Tibor 2020
Nájomná Zmluva Hrnčár Tibor5. januára 2023Icon of Nájomná Zmluva Hrnčár Tibor
Nájomná Zmluva Klčo Jozef 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Klčo Jozef 2020
NZ č. 211 Kristína Pavlovičová a J. Kříž3. júla 2019Icon of NZ č. 211 Kristína Pavlovičová a J. Kříž
Nájomná Zmluva Kristína Pavlovičová, Jakub Kříž , 201924. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Kristína Pavlovičová, Jakub Kříž , 2019
Nájomná Zmluva Kristína Pavlovičová23. decembra 2020Icon of Nájomná Zmluva Kristína Pavlovičová
Nájomná Zmluva Kuchariková Eva 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Kuchariková Eva 2020
Nájomná Zmluva Martin Pavlák A I Szijjártoóvá28. septembra 2020Icon of Nájomná Zmluva Martin Pavlák A I Szijjártoóvá
Nájomná Zmluva Masaryk Róbert 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Masaryk Róbert 2020
Nájomná Zmluva Masaryk Róbert5. januára 2023Icon of Nájomná Zmluva Masaryk Róbert
Nájomná Zmluva Masaryková Monika 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Masaryková Monika 2020
Nájomná Zmluva Michalíková Eva 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Michalíková Eva 2020
Nájomná Zmluva Mokoš Matúš 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Mokoš Matúš 2020
Nájomná Zmluva Mokošová Tatiana 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Mokošová Tatiana 2020
Nájomná Zmluva Nikola Pavlovičová 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Nikola Pavlovičová 2020
Nájomná Zmluva Palica Miroslav 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Palica Miroslav 2020
Nájomná Zmluva Paulovič Martin 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Paulovič Martin 2020
Nájomná Zmluva Rimskokatolícka Cirkev, Far Sololovce8. júna 2021Icon of Nájomná Zmluva Rimskokatolícka Cirkev, Far Sololovce
Nájomná Zmluva Snoha M A Spálová M24. augusta 2020Icon of Nájomná Zmluva Snoha M A Spálová M
Nájomná Zmluva Štetka Mário 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Štetka Mário 2020
Nájomná Zmluva Šudyová Mária 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Šudyová Mária 2020
Nájomná Zmluva Tomáš Paulovič 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Tomáš Paulovič 2020
Nájomná Zmluva Tomaš Pavlovič25. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Tomaš Pavlovič
Nájomná Zmluva Tomáš Petrov Minov 202024. marca 2020Icon of Nájomná Zmluva Tomáš Petrov Minov 2020
NEW Zmluva ŽoNFP 2 Vykurovanie Jalšové KD25. októbra 2017Icon of NEW Zmluva ŽoNFP 2 Vykurovanie Jalšové KD
NEW Zmluva ŽoNFP č.1 Sociálne Zariadenia Jalšové KD25. októbra 2017Icon of NEW Zmluva ŽoNFP č.1 Sociálne Zariadenia Jalšové KD
NITRANET S R O - Zmluva O Dodaní Tovarov .Dodanie Bezdrôtových Prístupových Bodov Na Verej Priestranstvách V Obci Jalšové12. októbra 2021Icon of NITRANET S R O - Zmluva O Dodaní Tovarov .Dodanie Bezdrôtových Prístupových Bodov Na Verej Priestranstvách V Obci Jalšové
NITRANET Zmluva O Dodaní Tovarov . Dodanie Bezdrôtovžch Prístupových Bodov Na Verejných Priestranstvách V Rámci Obce13. októbra 2021Icon of NITRANET Zmluva O Dodaní Tovarov . Dodanie Bezdrôtovžch Prístupových Bodov Na Verejných Priestranstvách V Rámci Obce
NZ 2020 M Snoha A M Spálová28. septembra 2020Icon of NZ 2020 M Snoha A M Spálová
NZ 2022 Fidesová Zuzana24. augusta 2022Icon of NZ 2022 Fidesová Zuzana
NZ B1 Bigas Branislav 20235. januára 2023Icon of NZ B1 Bigas Branislav 2023
NZ B10 Masaryková Monika 20235. januára 2023Icon of NZ B10 Masaryková Monika 2023
NZ B11 Alžbeta Pavlovičová A Viktor Pikus 20235. januára 2023Icon of NZ B11 Alžbeta Pavlovičová A Viktor Pikus 2023
NZ B11 Dominik A Diana Sanftleben30. decembra 2021Icon of NZ B11 Dominik A Diana Sanftleben
NZ B2 Kristína Pavlovičová30. decembra 2021Icon of NZ B2 Kristína Pavlovičová
NZ B3 Šudyová Mária 20235. januára 2023Icon of NZ B3 Šudyová Mária 2023
NZ B3 Šudyová Mária 20235. januára 2023Icon of NZ B3 Šudyová Mária 2023
NZ B7 Kuchariková Eva 20235. januára 2023Icon of NZ B7 Kuchariková Eva 2023
NZ B8 Tomaš Pavlovič22. decembra 2020Icon of NZ B8 Tomaš Pavlovič
NZ B8 Tomaš Pavlovič30. decembra 2021Icon of NZ B8 Tomaš Pavlovič
NZ B9 Mokošová Tatiana 20235. januára 2023Icon of NZ B9 Mokošová Tatiana 2023
Nz C 216 Intern Nikola Pavlovicova 127. apríla 2017Icon of Nz C 216 Intern Nikola Pavlovicova 1
NZ č 210 Internet Burzíková Beata27. apríla 2017Icon of NZ č 210 Internet Burzíková Beata
NZ č 210 Internet Hrnčár Tibor27. apríla 2017Icon of NZ č 210 Internet Hrnčár Tibor
NZ č 210 Internet Masaryk Róbert27. apríla 2017Icon of NZ č 210 Internet Masaryk Róbert
NZ č 210 Internet Tomáš Petrov Minov27. apríla 2017Icon of NZ č 210 Internet Tomáš Petrov Minov
NZ č 211 Internet Mokošová Tatiana27. apríla 2017Icon of NZ č 211 Internet Mokošová Tatiana
NZ č 211 Internet Polláková Darina27. apríla 2017Icon of NZ č 211 Internet Polláková Darina
NZ č 211 Internet Štetka Mário27. apríla 2017Icon of NZ č 211 Internet Štetka Mário
NZ č 211 Internet Šudyová Mária27. apríla 2017Icon of NZ č 211 Internet Šudyová Mária
NZ č 211 Internet Tomaš Pavlovič27. apríla 2017Icon of NZ č 211 Internet Tomaš Pavlovič
NZ č 211 Palica Miroslav A Alena18. júla 2018Icon of NZ č 211 Palica Miroslav A Alena
NZ č 216 Internet Beníková Margita 201727. apríla 2017Icon of NZ č 216 Internet Beníková Margita 2017
NZ č 216 Internet Denis Reinhardt27. apríla 2017Icon of NZ č 216 Internet Denis Reinhardt
NZ č 216 Internet František Cehlárik27. apríla 2017Icon of NZ č 216 Internet František Cehlárik
NZ č 216 Internet Klčo Jozef27. apríla 2017Icon of NZ č 216 Internet Klčo Jozef
NZ č 216 Internet Mokoš Matúš27. apríla 2017Icon of NZ č 216 Internet Mokoš Matúš
NZ č 216 Internet Summerová Lucia27. apríla 2017Icon of NZ č 216 Internet Summerová Lucia
NZ č 216 Internet Tomáš Paulovič27. apríla 2017Icon of NZ č 216 Internet Tomáš Paulovič
NZ č.211 - Hrnčár Marek 201914. januára 2019Icon of NZ  č.211 - Hrnčár Marek 2019
NZ č.211 Internet Masaryková Monika27. apríla 2017Icon of NZ č.211 Internet Masaryková Monika
NZ č 211 Andrej Ottinger27. apríla 2017Icon of NZ č 211  Andrej Ottinger
NZ č. 211 Bigas Branislav27. apríla 2017Icon of NZ č. 211  Bigas Branislav
NZ č 211 Čulaga Tomáš27. apríla 2017Icon of NZ č 211  Čulaga Tomáš
NZ č 211 Kuchariková Eva27. apríla 2017Icon of NZ č 211  Kuchariková Eva
NZ č. 211 Paulovič Martin27. apríla 2017Icon of NZ č. 211  Paulovič Martin
O2 Slovakia, S R O -zml O Poskytovaní Verejných Služieb Elektr3. decembra 2018Icon of O2 Slovakia, S R O -zml O Poskytovaní Verejných Služieb Elektr
Paulovič Vlad 201822. januára 2019Icon of Paulovič Vlad 2018
PETROKOMP - Zmluva Pripojenie Do Siete Internet č 005002000810. mája 2019Icon of PETROKOMP - Zmluva Pripojenie Do Siete Internet č 0050020008
PETROKOMP - Zmluva Pripojenie Do Siete Internet10. mája 2017Icon of PETROKOMP - Zmluva Pripojenie Do Siete Internet
Poistná Zmluva - Kamery26. októbra 2015Icon of Poistná Zmluva - Kamery
Poistná Zml č 2407460752 Zo Dňa 21.06.202022. júna 2020Icon of Poistná Zml č 2407460752 Zo Dňa 21.06.2020
Poistná Zmluva č 2407132476 byt.dom 21612. novembra 2019Icon of Poistná Zmluva č 2407132476  byt.dom 216
Poistná Zmluva č 2407133158 Poistenie zodpovednosti za škodu Obec13. novembra 2019Icon of Poistná Zmluva č 2407133158 Poistenie zodpovednosti za škodu Obec
Poistná Zmluva č 2407133198 byt.dom 21013. novembra 2019Icon of Poistná Zmluva č 2407133198  byt.dom 210
Poistná Zmluva č 2407443743 byt. dom 2118. júna 2020Icon of Poistná Zmluva č 2407443743 byt. dom 211
Poistná Zmluva Skupinového úrazového Poistenia D Ľ.10. januára 2023Icon of Poistná Zmluva Skupinového úrazového Poistenia D Ľ.
PPA Zmluva 223. apríla 2019Icon of PPA Zmluva 2
Prima Banka Slovensko, A S . Zmluva O Bežnom účte23. februára 2022Icon of Prima Banka Slovensko, A S  . Zmluva O Bežnom účte
Prima Banka Slovensko A S - Zmluva O Grantovom účte18. novembra 2021Icon of Prima Banka Slovensko A S - Zmluva O Grantovom účte
Prima Banka Slovensko - Zmluva O Grantovom účte MV SR2. decembra 2021Icon of Prima Banka Slovensko - Zmluva O Grantovom účte MV SR
Profesionálny Register,s R O Ba- Zmluva22. januára 2019Icon of Profesionálny Register,s R O  Ba- Zmluva
PROGRANT S R O - Zmluva O Poskytovanie Služieb - Wifi Pre Teba21. februára 2020Icon of PROGRANT S R O - Zmluva O Poskytovanie Služieb - Wifi Pre Teba
Prorozvoj - Wifi Pre Teba18. septembra 2019Icon of Prorozvoj - Wifi Pre Teba
Rámcová Zmluva -dodatok K Zmluve 32019 č 1 2022 O Poskytovaní Služieb4. mája 2022Icon of Rámcová Zmluva -dodatok K Zmluve 32019 č 1 2022 O Poskytovaní Služieb
Rámcová Zmluva O Dielo č 3 2019 O Poskytovaní Služieb Brodek A14. decembra 2019Icon of Rámcová Zmluva O Dielo č 3 2019 O Poskytovaní Služieb Brodek A
Rekapitulácia stavby -Oprávnené Náklady ČOV B60 Bytové Domy Jalšové7. decembra 2021Icon of Rekapitulácia stavby -Oprávnené Náklady ČOV B60 Bytové Domy Jalšové
Rozhodnutie 2019 PPA27. februára 2019Icon of Rozhodnutie 2019 PPA
Scan Zmluva O BZP A PO27. mája 2016Icon of Scan Zmluva O BZP A PO
Scan Zmluva O Zabezpečení Systému Združeného Nakladania S Odpadmi Z Obalov1. júla 2016Icon of Scan Zmluva O Zabezpečení Systému Združeného Nakladania S Odpadmi Z Obalov
Scan Zmluva Topset27. mája 2016Icon of Scan Zmluva Topset
Scan Odstúpenie Od Zmluvy25. októbra 2017Icon of Scan Odstúpenie Od Zmluvy
Scan ZoD KD3. mája 2016Icon of Scan ZoD KD
Scan Zod Okná škôlka24. februára 2016Icon of Scan Zod Okná škôlka
Scan1. júla 2016Icon of Scan
SKM C250i2105121202012. mája 2021Icon of SKM C250i21051212020
Zmluva č. 1421 034 o poskytnutí dotácie DPO SR18. mája 2021Icon of Zmluva č. 1421 034 o poskytnutí dotácie DPO SR
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu24. novembra 2022Icon of Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Slovak Telekom A S Zmluva O Nájme Nebytových Priestorov10. januára 2017Icon of Slovak Telekom A S  Zmluva O Nájme Nebytových Priestorov
Slovgram Zmluva č 1610755 Verejný Prenos Audioviz Záznamov11. júla 2016Icon of Slovgram Zmluva č 1610755 Verejný Prenos Audioviz Záznamov
Sponzorská Zmluva19. júna 2017Icon of Sponzorská Zmluva
Topset Solutions S R O -zmluva O Aktualizácii Programov14. marca 2019Icon of Topset Solutions S R O -zmluva O Aktualizácii Programov
Topset Zml Sprac Os Udajov20. júna 2018Icon of Topset Zml Sprac Os Udajov
TRIPLAN,s r o Mandátna Zmluva č.6 202130. decembra 2021Icon of TRIPLAN,s r o Mandátna Zmluva č.6 2021
ÚPn S R O Zmluva O Vyhotovení Diela29. novembra 2021Icon of ÚPn S R O Zmluva O Vyhotovení Diela
Úverová Zmluva č 26-002-1522. októbra 2015Icon of Úverová Zmluva č 26-002-15
VUB Banka -Dohoda O Zániku Zmluvy O účte A Súvisiach Zmlúv23. februára 2022Icon of VUB Banka -Dohoda O Zániku Zmluvy O účte A Súvisiach Zmlúv
VÚB Banka Dohoda O Zániku Zmluvy O účte A Súvisiacich Zmlúv23. februára 2022Icon of VÚB Banka Dohoda O Zániku Zmluvy O účte A Súvisiacich Zmlúv
Výpoveď Zo Zmluvy O Nájme Nebytových Priestorov30. júna 2022Icon of Výpoveď Zo Zmluvy O Nájme Nebytových Priestorov
Weby Slovenska Sk- -licenčná Zmluva O Poskytovaní Služieb č10. mája 2017Icon of Weby Slovenska Sk- -licenčná Zmluva O Poskytovaní Služieb č
Zml č 215-PRcov OAaVP 4518 2020-Bojujeme S Koronavírusom22. júla 2020Icon of Zml č 215-PRcov OAaVP 4518 2020-Bojujeme S Koronavírusom
Zml O Dodávke Vody V Verejného Vodovodu Štetka Mário10. júla 2020Icon of Zml O Dodávke Vody V Verejného Vodovodu Štetka Mário
Zml O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Mokoš Marian10. júla 2020Icon of Zml O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Mokoš Marian
Zml O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Mokoš Matúš10. júla 2020Icon of Zml O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Mokoš Matúš
Zml O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Štetka Miloš20. júla 2020Icon of Zml O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Štetka Miloš
Zmluva O Municipálnom úvere23. októbra 2015Icon of Zmluva O Municipálnom úvere
Zmluva O Združenej Dodávke El č 12. novembra 2015Icon of Zmluva O Združenej Dodávke El č 1
Zmluva O Združenej Dodávke El č 42. novembra 2015Icon of Zmluva O Združenej Dodávke El č 4
Zmluva O Združenej Dodávke El č.22. novembra 2015Icon of Zmluva O Združenej Dodávke El č.2
Zmluva O Združenej Dodávke El č.32. novembra 2015Icon of Zmluva O Združenej Dodávke El č.3
Zmluva Auditor 201824. januára 2019Icon of Zmluva Auditor 2018
Zmluva č 1 2020 O Odbornom Výkone Prevádzky Verejného Vodovod16. januára 2020Icon of Zmluva č 1 2020 O Odbornom Výkone Prevádzky Verejného Vodovod
Zmluva č 12020 Maráček J Ml4. januára 2021Icon of Zmluva č 12020 Maráček J Ml
Zmluva č 21020401 O Odbere Biologicky Rozložiteľného Odpadu12. februára 2021Icon of Zmluva č 21020401 O Odbere Biologicky Rozložiteľného Odpadu
Zmluva č 28 2022 O Poskytovaní Služieb V DD A DSS1. decembra 2022Icon of Zmluva č 28 2022 O Poskytovaní Služieb V DD A DSS
Zmluva č 5 201719. februára 2019Icon of Zmluva č 5 2017
Zmluva č E367 08U01 O Poskytnutí Podpory Z Enviroment Fondu Formou Dotácie ČOV22. decembra 2021Icon of Zmluva č E367 08U01 O Poskytnutí Podpory Z Enviroment Fondu Formou Dotácie ČOV
PPA - Zmluva č.074TT220012 15. októbra 2018Icon of PPA - Zmluva č.074TT220012
Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/015 ČOV12. októbra 2021Icon of Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/015 ČOV
WF Company -Zmluva o manažmente projektu28. septembra 2015Icon of WF Company -Zmluva o manažmente projektu
Zmluva Na El VO PRV Jalšové Rekonštrukcia KD25. októbra 2017Icon of Zmluva Na El VO PRV Jalšové Rekonštrukcia KD
Zmluva O Bežnom účte č.17. decembra 2016Icon of Zmluva O Bežnom účte č.1
Zmluva O Bežnom účte č.27. decembra 2016Icon of Zmluva O Bežnom účte č.2
Zmluva O Bežnom účte č.37. decembra 2016Icon of Zmluva O Bežnom účte č.3
Zmluva O čisten ížumpy A Vývoze Odpadových Vôd Zo žumpy4. mája 2021Icon of Zmluva O čisten ížumpy A Vývoze Odpadových Vôd Zo žumpy
Zmluva O čistení žumpy A Vývoze Odpadových Vôd10. júla 2018Icon of Zmluva O čistení žumpy A Vývoze Odpadových Vôd
Zmluva O Dielo 172022 Technologický Servis Pre ČOV BIOCLAR B6013. septembra 2022Icon of Zmluva O Dielo 172022 Technologický Servis Pre ČOV BIOCLAR B60
Zmluva O Dielo 214 201711. januára 2019Icon of Zmluva O Dielo 214 2017
Prvá Európska konzultačná - Zmluva O Dielo Jalšové - KD5. októbra 2015Icon of Prvá Európska konzultačná - Zmluva O Dielo Jalšové - KD
Zmluva O Dielo -KD Zníženie Energetickej Náročnosti Objektu18. augusta 2021Icon of Zmluva O Dielo -KD Zníženie Energetickej Náročnosti Objektu
Ing. Durec ,Harmonia - Zmluva O Dielo Na Vypracovanie Projektorvej Dokumentácie14. septembra 2015Icon of Ing. Durec ,Harmonia - Zmluva O Dielo Na Vypracovanie Projektorvej Dokumentácie
Zmluva O Dielo Vypracovanie Projektovej Dokumentácie18. marca 2019Icon of Zmluva O Dielo Vypracovanie Projektovej Dokumentácie
Zmluva O Dielo -zhotovenie Diela ČOV B60 ..9. apríla 2020Icon of Zmluva O Dielo -zhotovenie Diela ČOV B60 ..
Zmluva O Dielo14. decembra 2016Icon of Zmluva O Dielo
Technik Security - Zmluva O Dieloč Z201516158-Z28. septembra 2015Icon of Technik Security - Zmluva O Dieloč Z201516158-Z
Zmluva O DIELO5. apríla 2019Icon of Zmluva O DIELO
Zml O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Martin Antal A Erika Antalová11. decembra 2020Icon of Zml O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Martin Antal A Erika Antalová
Zmluva O Dodaní Tovarov Nitranet, S R O . Wifi Pre Teba22. mája 2020Icon of Zmluva O Dodaní Tovarov Nitranet, S R O . Wifi Pre Teba
Zmluva O Dodávke Elektriny Vrátane Prevzatia Zodpovednosti Za Odchýlku So Zabezpečením Distrib Elektriny22. augusta 2022Icon of Zmluva O Dodávke Elektriny Vrátane Prevzatia Zodpovednosti Za Odchýlku So Zabezpečením Distrib Elektriny
Zmluva O Dodávke Elekttriny 1257 202212. decembra 2022Icon of Zmluva O Dodávke Elekttriny 1257 2022
Zmluva O Dodávke Tovaru19. júna 2017Icon of Zmluva O Dodávke Tovaru
Zmluva O Dodávke Vody - Akossi Erika5. februára 2021Icon of Zmluva O Dodávke Vody - Akossi Erika
Zmluva O Dodávke Vody Vz Verejného Vodovodu Baranec Š.15. decembra 2020Icon of Zmluva O Dodávke Vody Vz Verejného Vodovodu Baranec Š.
Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Do Domácnosti Beník B.5. októbra 2022Icon of Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Do Domácnosti Beník B.
Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Do Domácnosti25. februára 2022Icon of Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Do Domácnosti
Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Do Domácnosti12. augusta 2022Icon of Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Do Domácnosti
Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Mário Pavlovič29. marca 2022Icon of Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Mário Pavlovič
Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu28. novembra 2022Icon of Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu
Zmluva O Dodavle Elektriny MAGNA ENERGIA A S.13. októbra 2021Icon of Zmluva O Dodavle Elektriny MAGNA ENERGIA A S.
ZMLUVA O MLČANLIVOSTI - Jalšové 112. augusta 2022Icon of ZMLUVA O MLČANLIVOSTI - Jalšové 1
Zmluva O Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č 26 004 199. mája 2019Icon of Zmluva O Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č 26 004 19
Zmluva O Municipálnom úvere-Eurofondy19. februára 2019Icon of Zmluva O Municipálnom úvere-Eurofondy
Zmluva O Nájme A Poskytovaní Služieb Konica Minolta9. apríla 2021Icon of Zmluva O Nájme A Poskytovaní Služieb Konica Minolta
Zmluva O Nájme Konzol Obecného Rozhlasu A Kamerového Systému V Obci Jalšové č 117. októbra 2022Icon of Zmluva O Nájme Konzol Obecného Rozhlasu A Kamerového Systému V Obci Jalšové č 1
Zmluva O Nájme Pozemku Matúš Mokoš26. marca 2021Icon of Zmluva O Nájme Pozemku Matúš Mokoš
Zmluva O Návratnej Finančnej Výpomoci V R 2020 - Covid 1919. októbra 2020Icon of Zmluva O Návratnej Finančnej Výpomoci V R 2020 - Covid 19
Zmluva O Odbere Použitého Jedlého Oleja22. mája 2017Icon of Zmluva O Odbere Použitého Jedlého Oleja
Zmluva O Odchyte Zvierat A Ich Umiestnení V RC Sloboda Zvierat20. augusta 2020Icon of Zmluva O Odchyte Zvierat A Ich Umiestnení V RC Sloboda Zvierat
Zmluva O Odchyte Zvierat A Ich Umiestnení V Reg Centre Slobody Zvierat Piešťany20. augusta 2020Icon of Zmluva O Odchyte Zvierat A Ich Umiestnení V Reg Centre Slobody Zvierat Piešťany
Zmluva O Poradenstve A Spolupráci V Regionálnom Rozvoji 1122201. decembra 2020Icon of Zmluva O Poradenstve A Spolupráci V Regionálnom Rozvoji 112220
Zmluva O Poskyt Verejných Služieb-progr21. februára 2020Icon of Zmluva O Poskyt Verejných Služieb-progr
Zmluva O Poskytn FP R 2020 § 6 Ods.12 Písm D) Zák č 596 200325. februára 2020Icon of Zmluva O Poskytn FP R 2020 § 6 Ods.12 Písm D) Zák č 596 2003
Zmluva-o-poskytnuti-el-bankovych-sluzieb7. decembra 2016Icon of Zmluva-o-poskytnuti-el-bankovych-sluzieb
ZMLUVA O Poskytnutí Nenávratného Fin Príspevku WIFI Pre Teba5. marca 2020Icon of ZMLUVA O Poskytnutí Nenávratného Fin Príspevku WIFI Pre Teba
ZMLUVA O Poskytnutí Nenávratného Fin Príspevku WIFI Pre Teba25. novembra 2020Icon of ZMLUVA O Poskytnutí Nenávratného Fin Príspevku WIFI Pre Teba
Zmluva O Poskytnutí Podpory - Zelené Obce28. novembra 2022Icon of Zmluva O Poskytnutí Podpory - Zelené Obce
Zmluva O Poskytnutí Služieb - AMD AidiTex S R O.13. decembra 2022Icon of Zmluva O Poskytnutí Služieb - AMD AidiTex S R O.
Prvá Európska konzultačná -Zmluva O Poskytnutí Služieb č 19 00720. marca 2019Icon of Prvá Európska konzultačná -Zmluva O Poskytnutí Služieb č 19 007
Prvá konzultačná - Zmluva O Poskytnutí Služieb č 19 00820. marca 2019Icon of Prvá konzultačná - Zmluva O Poskytnutí Služieb č 19 008
Zmluva O Poskytnutí Služieb č 20 005 - ISA Projekta, S R O.13. februára 2020Icon of Zmluva O Poskytnutí Služieb č 20 005 - ISA Projekta, S R O.
Zmluva O Poskytnutí Služieb č 21002 Na Vypracovanie žiadosti O Dotáciu2. februára 2021Icon of Zmluva O Poskytnutí Služieb č 21002 Na Vypracovanie žiadosti O Dotáciu
Zmluva O Poskytnutí Služieb č 22 016na Vypracovanie žiadosti O Dotáciu . Zmena Stavby OU,KD,PZ S č 1481. augusta 2022Icon of Zmluva O Poskytnutí Služieb č 22 016na Vypracovanie žiadosti O Dotáciu . Zmena Stavby OU,KD,PZ S č 148
Zmluva O Poskytnutí Služieb č.21 021 ČOV14. decembra 2021Icon of Zmluva O Poskytnutí Služieb č.21 021 ČOV
Zmluva O Poskytnutí Služieb MOM28. januára 2021Icon of Zmluva O Poskytnutí Služieb MOM
Zmluva O Poskytnutí Služieb Uzatvorená V Zmysle Paragrafu 269 Ods 2 A Nasl Obchodného Zákonníka25. februára 2022Icon of Zmluva O Poskytnutí Služieb Uzatvorená V Zmysle Paragrafu 269 Ods 2 A Nasl Obchodného Zákonníka
PPA - Zmluva O Poskytnutínenávratného Fin Príspevku č TT0282528. septembra 2015Icon of PPA - Zmluva O Poskytnutínenávratného Fin Príspevku č TT02825
Zmluva O Poskytovaní Auditorských Služieb - Ing Adamkovič21. októbra 2019Icon of Zmluva O Poskytovaní Auditorských Služieb - Ing Adamkovič
Zmluva O Poskytovaní Audítorských Služieb ..10. marca 2021Icon of Zmluva O Poskytovaní Audítorských Služieb ..
Zmluva O Poskytovaní Odborného Poradenstva-Energet, S R O.1. apríla 2019Icon of Zmluva O Poskytovaní Odborného Poradenstva-Energet, S R O.
Zmluva O Poskytovaní Služieb 21 00917. marca 2021Icon of Zmluva O Poskytovaní Služieb 21 009
Zmluva O Poskytovaní Služieb-Biznis L (č.1010527701)21. februára 2020Icon of Zmluva O Poskytovaní Služieb-Biznis L (č.1010527701)
Zmluva O Poskytovaní Služieb Elektronického Bankovníctva Prima29. januára 2019Icon of Zmluva O Poskytovaní Služieb Elektronického Bankovníctva Prima
Zmluva O Poskytovaní Služieb ROZaNA12. augusta 2022Icon of Zmluva O Poskytovaní Služieb ROZaNA
Zmluva O Poskytovaní Služieb V Odpadovom Hospodárstve č S22H1000657. decembra 2022Icon of Zmluva O Poskytovaní Služieb V Odpadovom Hospodárstve č S22H100065
Zmluva O Poskytovaní Služieb V Odpadovom Hospodárstve REPASU30. augusta 2019Icon of Zmluva O Poskytovaní Služieb V Odpadovom Hospodárstve REPASU
Zmluva O Poskytovaní Technickej Služby-mont ,servis, Revízie Kamerovégo Systému22. apríla 2022Icon of Zmluva O Poskytovaní Technickej Služby-mont ,servis, Revízie Kamerovégo Systému
Zmluva O Poskytovaní Verejných Služieb -Mobilný Hlas Tel č.25. februára 2020Icon of Zmluva O Poskytovaní Verejných Služieb -Mobilný Hlas Tel č.
Zmluva O Poskytovaní Verejných Služieb -MŠ Jalšové (zml č21. februára 2020Icon of Zmluva O Poskytovaní Verejných Služieb -MŠ Jalšové (zml č
Zmluva O Poskytovaní Verejných Služieb - Prenos Tel číslo Progr21. februára 2020Icon of Zmluva O Poskytovaní Verejných Služieb - Prenos Tel číslo Progr
Zmluva O Poverení Spracúvaním Osobných údajov TOPSET Solutions8. júna 2018Icon of Zmluva O Poverení Spracúvaním Osobných údajov TOPSET Solutions
Zmluva O Povereni Spracuvanim Osobnych Udajov12. júna 2018Icon of Zmluva O Povereni Spracuvanim Osobnych Udajov
Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia Do Distribučnej Sústavy ..30127. apríla 2022Icon of Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia Do Distribučnej Sústavy ..301
Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia žiadatela Do Distribučnej Sústavy 12218046017. marca 2022Icon of Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia žiadatela Do Distribučnej Sústavy 122180460
Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia žiadatela Do Distribučnej Sústavy 12218046817. marca 2022Icon of Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia žiadatela Do Distribučnej Sústavy 122180468
Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia žiadatela Do Distribučnej Sústavy 12218046917. marca 2022Icon of Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia žiadatela Do Distribučnej Sústavy 122180469
Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia žiadateľa Do Distribučnej Sústavy 12219066112. augusta 2022Icon of Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia žiadateľa Do Distribučnej Sústavy 122190661
Zmluva O Pripojení - Západoslovenská Distribučná31. júla 2019Icon of Zmluva O Pripojení - Západoslovenská Distribučná
Zmluva O Spracovaní Osobných údajov . Peťovský J.10. februára 2020Icon of Zmluva O Spracovaní Osobných údajov . Peťovský J.
ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV- SOMO26. septembra 2019Icon of ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV- SOMO
Zmluva O účte Municipálneho úveru - Univerzál9. januára 2023Icon of Zmluva O účte Municipálneho úveru - Univerzál
Zmluva O Umiestnení Vysielacieho Retranslačného Zariadenia27. apríla 2022Icon of Zmluva O Umiestnení Vysielacieho Retranslačného Zariadenia
Zmluva O Vykonaní Prác Na úseku Ochrany Pred Požiarmi A BOZP -26. septembra 2019Icon of Zmluva O Vykonaní Prác Na úseku Ochrany Pred Požiarmi A BOZP -
Zmluva O Výpožičke - Štatist úrad SR1. decembra 2020Icon of Zmluva O Výpožičke - Štatist úrad SR
Zmluva O Zabezpečení Projektového Manažmentu-enviroment POD330. marca 2021Icon of Zmluva O Zabezpečení Projektového Manažmentu-enviroment POD3
Zmluva O Zabezpečení Služieb č 1-2019- ES17. apríla 2019Icon of Zmluva O Zabezpečení Služieb č 1-2019- ES
Fidelity Trade, s.r.o. ..Zmluva O Zbere . .KO č 2206160213. júla 2022Icon of Fidelity Trade, s.r.o. ..Zmluva O Zbere . .KO č 22061602
Zmluva O Zbere Odpadu Zn 2020obec Jalsove9. februára 2021Icon of Zmluva O Zbere Odpadu Zn 2020obec Jalsove
Zmluva O Zbere, Preprave A Zneškodnení Vybranýc Hzložiek KO č 2212080114. decembra 2022Icon of Zmluva O Zbere, Preprave A Zneškodnení Vybranýc Hzložiek KO č 22120801
Zmluva O Zriadení Vecného Bremena24. októbra 2022Icon of Zmluva O Zriadení Vecného Bremena
Zmluva S PPA11. januára 2019Icon of Zmluva S PPA
Zmluva UPSVaR12. júna 2018Icon of Zmluva UPSVaR
Zmluva O Najme Nebyt Priestorov Ján Fiala ,9. januára 2023Icon of Zmluva O Najme Nebyt Priestorov Ján Fiala ,
ZoD Rekonštrukcia Kultúrneho Domu V Obci Jalšové11. decembra 2017Icon of ZoD Rekonštrukcia Kultúrneho Domu V Obci Jalšové
00312592 Pri N 2016 201601081433
00312592 Pri N 2016 201601081433
00312592_pri_n_2016_201601081433.csv
712.0 B
66 Downloads
Podrobnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Font Resize
Kontrast