Home / Úradné oznamy / Wifi pre Teba

Wifi pre Teba

Projekty bezplatných wifi zón realizuje už viac ako 500 obcí.
Aj naša obec sa zapojila do realizovania projektu bezplatných wifi zón  „Wifi pre Teba“ , ktoré vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR . Projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra má umožňiť  bezplatné wifi pripojenie  obyvateľom obce, či návštevníkom. V našej obci umožňuje tento projekt pripojenie sa  na 10 verejných miestach:
  1.   námestie pri miestnom obchode
  2.   areál MŠ
  3.   okolie RD č. 131
  4.   okolie RD č. 54
  5.   okolie RD č.76
  6.   okolie RD č. 87
  7.   okolie kostola
  8.   OU Jalšové smer domovina
  9.   OU v areáli dvora
  10.   okolie RD č.2
Font Resize
Kontrast