Home / Úradné oznamy / Projekt: Wifi pre Teba

Projekt: Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu

 

 

 

 

 

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071Z137

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Jalšové, Č. 148, 922 31 Jalšové

Miesto realizácie: Obec Jalšové

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.50892, 17.82758)

Bod 2 bytovky Jalšové-Externý AP (48.50834, 17.82884)

Bod 3 Materská škôlka č.137-Externý AP (48.50783, 17.82949)

Bod 4 Námestie- Externý AP (48.50721, 17.82869)

Bod 5 Kostol- Externý AP (48.50574, 17.83085)

Bod 6 pred Repasu- Externý AP (48.50647, 17.82779)

Bod 7 pri č.d.125- Externý AP (48.50803, 17.83176)

Bod 8 dvor kultúrneho domu-Externý AP (48.50916, 17.8283)

Bod 9 pri č.d. 54 – Externý AP (48.50688, 17.83256)

Bod 10 pri č.d.76- Externý AP (48.50792, 17.83534)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 05.06.2020.

Aktuálny stav realizácie projektu :  Projekt bol dňa 14.04.2022 úspešné zrealizovaný. Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná WiFi sieť je spustená a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra“2014- 2020″ nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Font Resize
Kontrast