Home / Občan / VZN

VZN

NameSizeHits
NameSizeHits
2019 VZN Plagáty18.3 KB32
2019 VZN č. 5 Plagáty18.4 KB19
2019 VZN č. 2 O Určení Výšky Príspevku MŠ A ŠJ22.7 KB46
2019 VZN č. 4 O Nakladaní S Komunálnym Odpadom A DSO35.9 KB29
Dodatok č 1 K Všeobecne Záväznému Nariadeniu č 4 2016 Prevádz217.6 KB23
2021 VZN Spadovej Mš243.3 KB23
VZN č 2 2010 Zásady Prideľovania Nájomných Bytov V Obci Jalšové Bytový Dom258.2 KB12
Návrh VZN č.4 2022 o určení výšky fin. prostriedkov .....výchova a vzdelanie a stravovanie v školách a školských zariadeniach290.8 KB2
VZN č 4 2022 O Určení Výšky Finančných Príspevkov Na čiastočnú úhradu Nákladov Na Výchovu A Vzdelanie ..307.1 KB3
VZN č 3 2021 O Určení Výšky Finančných Príspevkov Na čiastočnú úhradu Nákladov Na Výchovu A Vzdelanie A Nákladov Spojených So Straovaním V školách A školských Zariadeniach . Zriaďovateľ Je Obec Jalšové382.4 KB15
VZN č 2 2022 O Miestnych Daniach A Miestnom Poplatku Za KO A DSO Na území Obce Jalšové424.1 KB6
2020 VZN č. 1 Prevádzkový Poriadok Pohrebiska Jalšové432.1 KB24
2017 VZN č. 2 O Zavedení A Poskytovaní Elektronických Služieb440.8 KB28
VZN č 3 2022 O Určení Výšky Finančných Prostriedkov Na školy A školské Zariadenia465.1 KB5
návrh VZN č 3 2022465.1 KB5
NAVRH VZN 2 2022 O Miestnych Daniach A Miestnom Poplatku Za Odpady505.3 KB3
2021 VZN č. 2 - O Určení Výšky Finančných Prostriedkov Na školy A školské Zariadenia539.8 KB27
VZN 1 2013 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Die586.1 KB25
2016 VZN č. 2 O Určení Výšky Príspevku Na čiastočnú úhradu Náklad758.8 KB23
VZN 3 2014 . . .podmienky Držania Psov V Obci Jalšové931.9 KB27
2019 VZN č. 3 o Miestnych Daniach A Miestnom Poplatku Za Komunalne Odpady A Drobne Stavebne Odpady999.1 KB37
2019 Dodatok č.1 K VZN 4 2019 O Nakladaní S Komunálnym Rozložiteľným Odpadom1.3 MB28
VZN 2 2013 O Určení Výšky Príspevku Na čiastočnú úhradu Náklad1.5 MB29
VZN 2 2012 O Zásadách Tvorby A čerpania Fondu Opráv, Prevádzky1.5 MB25
2021 VZN Zásady O Cenách Obecných Pozemkov1.5 MB27
2019 Návrh Dodatku č.1 K VZN 4 2019 ..1.6 MB28
2016 VZN č.3 O Zásadách Tvorby A čerpania FO, Prevádzky A údržb1.7 MB43
2021 Návrh VZN - Zásady O Cenách Obecných Pozemkov1.7 MB28
VZN 1 2015 O Poskytovaní Opatrovateľskej Služby, Spôsob Určeni1.8 MB29
VZN 1 2017 O Poskytovaní Sociálnej Pomoci Obyvateľom Obce Jalšo2.0 MB26
2016 VZN č. 4 Prevádzkový Poriadok Pohrebiska V Obci Jalšové2.2 MB46
VZN 1 2012 O Miestnych Daniach A Miestnom Poplatku Za Komunál2.8 MB46
2014 VZN č. 4 O Miestnych Daniach A Miestnom Poplatku Za Komunál2.8 MB41
VZN 1 2019 Rokovací Poriadok OZ Jalšové3.9 MB34
VZN 1 2016 O Nakladaní S Komunálnymi Odpadmi A Drobnými Staveb4.1 MB34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Font Resize
Kontrast