Home / Občan / VZN

VZN

NameSizeHits
NameSizeHits
2019 Dodatok č.1 K VZN 4 2019 O Nakladaní S Komunálnym Rozložiteľným Odpadom1.3 MB7
2021 VZN Spadovej Mš243.3 KB7
VZN 3 2014 . . .podmienky Držania Psov V Obci Jalšové931.9 KB9
Dodatok č 1 K Všeobecne Záväznému Nariadeniu č 4 2016 Prevádz217.6 KB9
VZN 2 2012 O Zásadách Tvorby A čerpania Fondu Opráv, Prevádzky1.5 MB10
2016 VZN č. 2 O Určení Výšky Príspevku Na čiastočnú úhradu Náklad758.8 KB10
VZN 1 2013 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Die586.1 KB11
VZN 2 2013 O Určení Výšky Príspevku Na čiastočnú úhradu Náklad1.5 MB11
VZN 1 2015 O Poskytovaní Opatrovateľskej Služby, Spôsob Určeni1.8 MB11
VZN 1 2017 O Poskytovaní Sociálnej Pomoci Obyvateľom Obce Jalšo2.0 MB11
2020 VZN č. 1 Prevádzkový Poriadok Pohrebiska Jalšové432.1 KB11
2021 Návrh VZN - Zásady O Cenách Obecných Pozemkov1.7 MB11
2021 VZN č. 2 - O Určení Výšky Finančných Prostriedkov Na školy A školské Zariadenia539.8 KB11
2021 VZN Zásady O Cenách Obecných Pozemkov1.5 MB12
2019 Návrh Dodatku č.1 K VZN 4 2019 ..1.6 MB12
2016 VZN č.3 O Zásadách Tvorby A čerpania FO, Prevádzky A údržb1.7 MB13
2017 VZN č. 2 O Zavedení A Poskytovaní Elektronických Služieb440.8 KB14
2019 VZN č. 3 o Miestnych Daniach A Miestnom Poplatku Za Komunalne Odpady A Drobne Stavebne Odpady999.1 KB16
2019 VZN č. 5 Plagáty18.4 KB16
VZN 1 2016 O Nakladaní S Komunálnymi Odpadmi A Drobnými Staveb4.1 MB17
2019 VZN č. 4 O Nakladaní S Komunálnym Odpadom A DSO35.9 KB17
2010 VZN č. 2 Zásady Prideľovania Nájomných Bytov V Obci Jalšo1.2 MB17
VZN 1 2019 Rokovací Poriadok OZ Jalšové3.9 MB19
2016 VZN č. 4 Prevádzkový Poriadok Pohrebiska V Obci Jalšové2.2 MB20
2014 VZN č. 4 O Miestnych Daniach A Miestnom Poplatku Za Komunál2.8 MB21
VZN 1 2012 O Miestnych Daniach A Miestnom Poplatku Za Komunál2.8 MB27
2019 VZN č. 2 O Určení Výšky Príspevku MŠ A ŠJ22.7 KB29
2019 VZN Plagáty18.3 KB31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Font Resize
Kontrast