Home / Občan / Výber Daní a miestneho poplatku za komunálne odpady

Výber Daní a miestneho poplatku za komunálne odpady

Obecný úrad Jalšové oznamuje občanom, že od 01.05.2019 je zahájený
výber za dane z nehnuteľností a poplatkov za odpad za rok 2019.

Občania , ktorí nemajú ešte uhradený poplatok k dani z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad za rok 2019 resp. predchádzajúce obdobie,  musia uhradiť tieto poplatky do 30.09.2019.

 

Font Resize
Kontrast