Home / Úradné oznamy (page 7)

Úradné oznamy

Testovanie na COVID 19 – 30.04.2021

Oznam o testovaní  – 30.04.2021 Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 30.04.2021 v piatok v čase od 14:00 do 18:00 hod sa uskutoční v Kultúrnom dome v obci Jalšové testovanie ...

Čítať viac »

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov podľa zákona č. 229/1991 Zb. § 34e

výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o užívanie

Čítať viac »

Testovanie na Covid -19

Obecný úrad Jalšové oznamuje občanom, že v sosobu 24.04.2021 v KD Jalšové bude testovanie na ochorenie Covid-19 Testovanie v čase od 08:00 – 15:00 kod obedná prestávka 12:00- 13:00 hod ...

Čítať viac »

Oznam – oprava chodníkov n miestnom cintoríne Jalšové

Obecný úrad Jalšové oznamuje občanom, že v sobotu 24.04.2021  od 09:00 hod organizuje na miestnom cintoríne opravu chodníkov. Každá pracovitá ruka a dobrá nálada k tomu je vítaná 🙂 Paulovič ...

Čítať viac »

Výkup papiera v obci 26.04.2021 15:30 -15:40 parkovisko pred obchodom

OZNAM – výkup papiera v obci dňa  26.04.2021   

Čítať viac »

POMOC OBETIAM trestných činov

Čítať viac »

Projekt: Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu             Názov projektu: Wifi pre Teba ITMS2014+: 311071Z137 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie ...

Čítať viac »

Oznam – zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 2021

ochrana red požiarmi 2021

Čítať viac »

Oznam – Opatrenie vlády SR (Covid 19)

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v SR vládou Slovenskej republiky, z dôvodu pandémie ochorenia COVID – 19 a uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu ...

Čítať viac »

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Čítať viac »
Font Resize
Kontrast