Home / Úradné oznamy

Úradné oznamy

Služby pre našich občanov

MATIHR čistenie septiku predaj a montáž žalúzií a sieťok proti hmyzu čistenie upchatej kanalizácie NON-STOP

Čítať viac »

Výber Dane s nehnuteľnosti ……. rok 2021

Obec Jalšové vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Základné ...

Čítať viac »

Obec Jalšové – výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ

  OBEC  JALŠOVÉ    PSČ  922 31 Obecný úrad   Jalšové  148 , IČO: 312592, DIČ: 2021279469  OBEC JALŠOVÉ v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe ...

Čítať viac »

Obec Jalšové – Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ

SKM_C250i21051307560

Čítať viac »

Očkovanie Pfizer- obyvatelia obce nad 70 rokov

oznam očkovanie Pfizer

Čítať viac »

Asistované sčítanie obyvateľov -od 01.04.2021

MINV sčítanie obyvateľov 2021

Čítať viac »

Sčítanie obyvateľov 2021 – Asistované sčítanie

Vážení spoluobčania, Práve prebieha  asistované sčítanie určené všetkým občanom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a   sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese Obecný úrad ...

Čítať viac »

Testovanie na COVID 19 – 30.04.2021

Oznam o testovaní  – 30.04.2021 Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 30.04.2021 v piatok v čase od 14:00 do 18:00 hod sa uskutoční v Kultúrnom dome v obci Jalšové testovanie ...

Čítať viac »

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov podľa zákona č. 229/1991 Zb. § 34e

výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o užívanie

Čítať viac »

Testovanie na Covid -19

Obecný úrad Jalšové oznamuje občanom, že v sosobu 24.04.2021 v KD Jalšové bude testovanie na ochorenie Covid-19 Testovanie v čase od 08:00 – 15:00 kod obedná prestávka 12:00- 13:00 hod ...

Čítať viac »
Font Resize
Kontrast