Home / Obec / Stavebný úrad

Stavebný úrad

Podľa Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov je Spoločný obecný úrad v Hlohovci poverený zabezpečovaním výkonov úloh štátnej správy pre obec Jalšové.

Zmluvy, povolenia a potvrdenia budeme postupne pridávať na webstránku obce www.obecjalsove.sk

Tlačivá:

Ohlásenie drobnej stavby: 

Ohlasenie Drobnej Stavby1 (74.3 KB)

Ohlásenie stavebných úprav: 

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV JA (003) (38.9 KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Font Resize
Kontrast