Home / Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie

Zverejnenie zámeru na predaj majetku

Čítať viac »

Majetok obce

Čítať viac »

Verejné obstarávanie

Obec Jalšové. je verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). V procese verejného obstarávania sa používa ...

Čítať viac »

Rozpočet

Čítať viac »

Objednávky

Čítať viac »

Faktúry

Čítať viac »

Zmluvy

Čítať viac »
Font Resize
Kontrast