• Kostol

  • Úrad

  • Hlavná ulica

Úradné oznamy

Jalšovská ročenka

Ročenka 2021

Čítať viac »

Vyhlásenie výberového konania na funkciu Hlavný kontrolór

Obec Jalšové Jalšové č. 148, 922 31  Jalšové v y h l a s u j e  v zmysle § 18a ...

Čítať viac »

Ročný výkaz o vývoze odpadu obce za rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Čítať viac »
Font Resize
Kontrast