Home / Úradné oznamy / Oznam – Opatrenie vlády SR (Covid 19)

Oznam – Opatrenie vlády SR (Covid 19)

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v SR vládou Slovenskej republiky, z dôvodu pandémie ochorenia COVID – 19 a uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšíenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020  Obecný úrad v Jalšovom v termíne od 03.03.2021 obmedzí svoje úradného hodiny na Obecnom úrade až do odvolania !!

Obecný úrad v Jalšovom je prístupný každú stredu od 08:00 hod do 15:30 hod.

 

Žiadame občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu  a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby. 

Ak sa občan rozhodne doručiť písomné doklady  osobne, Obecný úrad ich preberie len vo vyhradenom dni , t.j. streda 08:00 do 15:30 hod.

Font Resize
Kontrast