Home / Obec

Obec

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU  

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Piešťanoch  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ...

Čítať viac »

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Uverejnenie výsledkov volieb 2022   Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo voľbách do orgánov samospráv   Oznam k voľbám   Voľby do orgánov samosprávy obcí, voľby do orgánov ...

Čítať viac »

Odpis vody

OZNAM   Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu 23.07.2022 sa uskutoční odpis vody. Preto žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodovodné šachty. V prípade, že nebudete doma, treba nahlásiť stav vodomeru za ...

Čítať viac »

Zámer obce Jalšové na prevod majetku

Zámer obce Jalšové na prevod majetku

Čítať viac »

Zámer obce Jalšové -odpredaj pozemku

Zámer obce odpredať pozemok 195 15 , 196 16 Pavlovič Mário a Vladimíra

Čítať viac »

Odpad – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2021 v obci Jalšové

Úroveň triedenia komunálnych odpadov 2021 v obci Jalšové

Čítať viac »

zámer obce – zámena pozemku

zámer obce – zámena pozemku

Čítať viac »

Obec Jalšové -z vtáčej perspektívy

 

Čítať viac »

Triedenie komunálnych odpadov za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Čítať viac »

Zámer obce – prenájom pozemku Mokoš M.

zámer Mokoš M. -prenájom pozemku

Čítať viac »
Font Resize
Kontrast