Home / Občan

Občan

Poplatok skládke 2020

Obec Jalšové 111

Čítať viac »

Výber Daní a miestneho poplatku za komunálne odpady

Obecný úrad Jalšové oznamuje občanom, že od 01.05.2019 je zahájený výber za dane z nehnuteľností a poplatkov za odpad za rok 2019. Občania , ktorí nemajú ešte uhradený poplatok k ...

Čítať viac »

Zámer obce o odpredaji pozemku

zamer obce Pelikan a Pelikanova

Čítať viac »

Harmonogram komunálny odpad a separovaný odpad

Harmonogram TKO a separ 2019

Čítať viac »

Poplatok skládke 2019,

poplatok skládke 2019

Čítať viac »

Odpad, separovaný zber

poplatok skládke 2019

Čítať viac »

VZN

Čítať viac »

Vyhlášky a nariadenia

Čítať viac »

Zápisnice

Čítať viac »

Evidencia obyvateľov

Prihlásenie na trvalý pobyt Pri návšteve úradu je občan povinný predložiť: Platný doklad totožnosti: občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ho nemá: cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve. ...

Čítať viac »
Font Resize
Kontrast